Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Kérdése van? Hívjon minket! +36703354187

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános szerződési és felhasználási feltételek

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT

  

Általános szerződési és felhasználási feltételek  

  

1. A webáruház üzemeltetője 

A https://www.trial-sport.hu/ internet címen elérhető webáruházat 

Progres Trial Kft.

 

Cégjegyzékszám: 09-09-011811 - Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

Adószám: 13550608-2-09 

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó 

Üzleti tevékenység fióktelep: 4029 Debrecen, Senyei-Oláh István utca 8. 

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. 

Szolgáltató bankszámla adatai: 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 

Pénzforgalmi jelzőszám: 11738235-20000181-00000000 

IBAN: HU25117382352000018100000000

SWIFT kód: OTPVHUHB 

  

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette:   

  

HSZ/3631-2/2020 számon Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda  

 

Kamarai regisztrációs szám:  

  

HA55803858 - Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 

 

 

2. Ügyfélszolgálat 

Felhasználók         az      alábbi          elérhetőségeken     fordulhatnak

 Szolgáltató ügyfélszolgálatához: 

 

            2.1.    Telefonon: 

 

Telefonszám: +36 70 335 4187; +36 20 960 9150 – a hívás nem emelt díjas! 

Elérhető munkanapokon 09.00 órától 17.00 óráig. 

 

            2.2.    E-mail-ben   

E-mail cím: trialsportinfo@gmail.com 

Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.  

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol. 

  

3. A magyar jog kikötése  

  

3.1.    A      fent    meghatározott        internetcímen        elérhető       webhelyet    (a továbbiakban: 

webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU)

2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,  - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: 

Ptk.), 

 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi

CVIII. törvényre 

- és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre. 

 

3.2.    Jelen általános      szerződési    és      felhasználói feltételekben         (a továbbiakban: 

szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum

megjelölések a közép európai idő szerint értendők. 

 

3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni. 

  

4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai  

  

4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak.  

 

            4.2.    A szerződés felei: 

 

4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója. 

 

4.2.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg. 

 

4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.  

     

  

5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás  

  

5.1. A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat. 

 

            5.2.    A szerződéskötés nyelve magyar. 

 

5.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. 

 

5.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. 

 

5.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető. 

 

5.6. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála. 

  

5.7. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról.  

 

5.8. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – "(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)"

– használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen. 

   

6. Regisztráció  

  

            6.1.    A regisztráció ingyenes. 

 

6.2. A regisztrációt a Felhasználó a webhelyen található „Belépés” feliratú gombra, majd a „Hozz létre saját fiókot” feliratú gombra kattintással, ezt követően a megjelenő adatlap kitöltését követően, a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a „REGISZTRÁCIÓ” feliratú gombra kattintással hajthatja végre.  

 

6.3. Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt. 

 

6.4. Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket. 

 

6.5. A regisztráció fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Ugyanilyen okból történő törlés esetén, amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben a fenti okokból

nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből. 

 

6.6. Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt. 

  

6.7. A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme.

Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat. 

 

6.8. A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését. 

  

7. A vételár meghatározása  

  

7.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.  

  

7.2. A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.  

  

            7.3.    A vételár mindig forintban (HUF) értendő. 

  

            7.4.    Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.  

 

            7.5.    Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel. 

 

7.6. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő bruttó fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek. 

 

7.7. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.  

 

7.8. Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől. 

   

 

8. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte  

  

            8.1.    A termék kiválasztása  

 

8.1.1. Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a termékek lényeges tulajdonságait. 

 

8.1.2.      A megrendelni          kívánt          termék        adatlapján    található „KOSÁRBA” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó. 

 

8.1.3. Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több terméket helyezhet a kosárba. 

 

8.1.4.      Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat" cím alatt). 

 

 

            8.2.    A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte  

  

8.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak szerint. 

 

                        8.2.2.     A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció. 

 

8.2.3. Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a fejlécen található bevásárlókocsit ábrázoló ikonra kattintva megtekintheti a kosár tartalmát. Az ikon mellett látható továbbá a megrendelni kívánt termékek darabszáma, valamint a kurzor bevásárlókocsira helyezése esetén a láthatóvá válik az előugró ablakban a megrendelni kívánt termékek teljes vételára. 

 

8.2.4. A kosár tartalmát mutató oldalon Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott termékek darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve a

„TÖRLÉS” feliratú gombra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott terméket. 

  

8.2.5. Ezt követően a „TOVÁBB A PÉNZTÁRBA” feliratú gombra kattintást követően az e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám megadása szükséges.  

 

8.2.6. A „Tovább a szállítási módokhoz” feliratú gombra kattintva a Felhasználó ki tudja választani a szállítási módot. A szállítási mód mellett megjelenik a szállítási költség is. 

 

8.2.7. A „Tovább a fizetési módokhoz” feliratú gombra kattintva a fizetési mód kiválasztása, továbbá a számlázási adatok megadása szükséges. 

 

8.2.8. A „Tovább az összegzéshez” feliratú gombra kattintva a megrendelés összesített adatai láthatók, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség. 

 

8.2.9.     Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését     megelőzően történő      azonosításához     és kijavításához biztosított eszközök:  

 

8.2.9.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.  

 

8.2.9.2. A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a webhelyre belépést követően az „Üdvözöljük webshopunkban” feliratú gombra, majd a „Fiókadatok módosítása”  feliratú gombra kattintással megjelenő személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani. 

 

8.2.9.3. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon visszalépéssel és az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint. Visszalépésre a böngésző visszalépés gombjára kattintással, illetve a webáruház megrendelés lépéseit mutató oldalainak tetején látható folyamatábrán megnevezett megrendelési fázisokra kattintva van lehetőség.  

 

8.2.10. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a

„MEGRENDELEM” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését. 

 

8.2.11. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa on-line megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő vagy online fizetés esetén fizetett teljes összeget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának. 

 

8.2.12. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon közép európai idő szerint 09.00 órától 12.00 óráig történik.

Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra. 

 

8.2.13. A     megrendelés          feldolgozása          megkezdését         követően Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés  elfogadásáról.

                                              A       termék         megvásárlására      vonatkozó

szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének

Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre. 

 

8.2.14. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására     vonatkozó    visszaigazolás       tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás 

tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést. 

 

8.3. A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését. 

 

8.4. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról. 

  

9. A megrendelés utólagos korrigálása   

  

9.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést. 

 

9.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés. 

  

10. Fizetési feltételek  

  

10.1. Lehetséges fizetési módok: 

 

10.1.1. Banki átutalással történő előre fizetés:  

 

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó kiválaszthatja ezt a fizetési módot. Az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mail tartalmazza. 

 

Ez a fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül vehető igénybe. 

 

10.1.2. Utánvétel kiszállítás esetén:  

 

A megrendelés elküldésének folyamatában a Felhasználó által kiszállítással történő kézbesítési mód esetén kiválasztott, utánvétellel történő fizetés.  Felhasználó a kézbesítéskor a futárszolgálat munkatársánál készpénzzel vagy bankkártyával fizethet. 

 

A futárszolgálatnál történő fizetés további feltételeiről a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szolgáltató online felületén (lentebb részletezve). 

 

10.1.3. Utánvétel GLS Csomagpont esetén: 

  

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott

GLS CsomagPontra történő kézbesítéssel, utánvétellel történő fizetés. 

  

Felhasználó a kézbesítéskor a GLS CsomagPontnál készpénzzel vagy a kiválasztott üzlettől függően bankkártyával fizethet. 

A GLS CsomagPontnál történő fizetés további feltételeiről a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szolgáltató felületén (lentebb részletezve). 

10.1.4. Utánvétel személyes átvétel esetén:  

 

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, utánvétellel történő fizetés. 

Szolgáltató biztosítja a Felhasználónak a termék személyesen történő átvétel lehetőségét a Szolgáltató székhelyén, 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó alatt előre egyeztetett időpontban. 

 

Ez esetben Felhasználó a helyszínen készpénzzel fizethet. 

 

10.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel kapcsolatban fizetett teljes összegetvisszatéríti. 

  

11. Teljesítési határidő és szállítási feltételek  

  

11.1. Teljesítési és szállítási határidő  

  

                          11.1.1. A     megrendelt    terméket    Szolgáltató    a       megrendelés

elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre.  

  

11.1.2. A megrendelt termék a megrendelés beérkezésének napját

követő 1 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki 1-2 munkanapon belül kézbesíti azt. 

 

11.1.3. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály       beállásáról   annak          felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót. 

 

11.2. Fuvarozók:  

 

11.2.1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-

Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság  

Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 

Cégjegyzékszám: 13-09-111755 

Adószám: 12369410-2-44 

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

Telefon: +36 29 886 670 

Fax: +36 29 886 610 

E-mail: info@gls-hungary.com 

Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home  gazdasági társaság (a továbbiakban: Fuvarozó). 

Fuvarozó a feladástól számított 1-2 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére.  A szállítással kapcsolatos további információkat a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. honlapján elérhető „Általános üzleti feltételek” dokumentum tartalmazza (https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek). 

 

11.2.2.    WEST-PARCEL Korlátolt Felelősségű Társaság  

 

Rövidített név: WEST-PARCEL Kft. 

Cégjegyzékszám: 09-09-028473 

Adószám: 25840762-2-09 

Székhely: 4031 Debrecen, Kadosa utca 12. 

Postacím: 4031 Debrecen, Kadosa utca 12. Telephely:

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. 

Telefonszám: +36 30 691 8520  

 

gazdasági társaság. 

 

A WEST-PARCEL Kft. a fuvarozással kapcsolatos számlázást és kapcsolattartást végzi, a terméket a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szállítja ki a Felhasználó által megadott szállítási címre. 

 

11.3. Csomagpont: 

 

11.3.1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai  

Korlátolt Felelősségű Társaság 

  

Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 

Cégjegyzékszám: 13-09-111755 

Adószám: 12369410-2-44 

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.  

Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

Telefon: +36 29 886 670 

Fax: +36 29 886 610 

E-mail: info@gls-hungary.com 

Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home 

  

(a továbbiakban: Fuvarozó). 

 

Fuvarozó a feladástól számított 1-2 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket a Felhasználó által kiválasztott GLS CsomagPont szolgáltatásra szerződött üzletbe. A szállítással kapcsolatos további információkat a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. honlapján elérhető „Általános szerződési feltételek” dokumentum tartalmazza (https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek). 

 

11.4. A szállítás díja 

 

11.4.1. A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó.  

 

11.5. A termék átvétele 

 

11.5.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés, illetve GLS CsomagPont kézbesítési mód kiválasztása esetén a megrendelt terméket a kiválasztott GLS CsomagPontnál nem veszi át az ott történő elhelyezéstől számított 5 napon belül,  a Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre. 

 

11.5.2. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelzi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó

kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 12. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja. 

 

 

  

12. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog  

  

12.1. Hibás teljesítés 

  

12.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg  a  szerződésben         vagy       jogszabályban        megállapított         minőségi követelményeknek.  

  

12.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

 

12.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli. 

 

 

12.2. Kellékszavatosság 

 

12.2.1. Felhasználó         a        Szolgáltató   hibás teljesítése     esetén Szolgáltatóval       szemben      kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

 

12.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat. 

 

12.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

 

12.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év. 

 

12.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

  

  

12.3. Termékszavatosság 

 

12.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint –  a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 

12.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

 

12.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

 

12.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

 

12.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy    forgalmazójával       szemben      gyakorolhatja.        A       termék         hibáját termékszavatossági        igény      érvényesítése         esetén

Felhasználónak kell bizonyítania. 

 

12.3.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

12.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt          egyszerre,      egymással párhuzamosan nem   érvényesíthet.        Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági      igényét        a        gyártóval     szemben érvényesítheti. 

  

  

12.4. Jótállás 

 

12.4.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 

(a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználó felé történő hibás teljesítés esetén a Szolgáltató bizonyos termékek értékesítése kapcsán jótállásra köteles. 

 

12.4.2. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében a Szolgáltató köteles a jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama a termék Felhasználó általi átvételének napjától számított egy év. Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. 

(IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a Felhasználó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így lehetősége van – a fentebb "Kellékszavatosság" alcím alatt írt sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől. 

 

12.4.3. Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők. 

 

12.4.4. Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

 

12.4.5. Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem garantálja, hogy az áru bármely, a Felhasználó által elérni kívánt speciális célra alkalmas. Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Felhasználót terheli. Nem terjed ki Szolgáltató jótállási kötelezettsége azokra az esetekre, ha a terméket arra illetéktelenek szétszerelték, burkolatát megbontották vagy felnyitották, szerkezeti felépítését megváltoztatták, továbbá azon meghibásodásokra, amelyek: 

 • helytelen beszerelésből,
 • a nem rendeltetésszerű használatból,
 • a helytelen      üzembe        helyezésből, -        az      előírt karbantartás elmulasztásából, 
 • rongálásból keletkeztek.

 

12.4.6. Amennyiben a webhelyen megrendelt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. 

rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, abban az esetben Szolgáltató a termék mellé jótállási jegyet mellékel. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza. Az ezeken kívül eső termékek esetében nem áll fenn a jogszabály szerinti kötelező jótállási kötelezettség. 

 

12.4.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

  

  

12.5. Elállási jog 

 

12.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. 

 

12.5.2. Az elállási határidő 

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 • több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
 • több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
 • valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

12.5.3. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát

                                         tartalmazó    egyértelmű    nyilatkozatát    köteles      eljuttatni

Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban. 

Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is:  

 

 

elállási nyilatkozatminta

 

 

Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja: 

 

 

-- 

Elállási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

  

Címzett: Progres Trial Kft. 

Postacím: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó 

E-mail: trialsportinfo@gmail.com  

 

 

Alulírott …………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 

 

 

A termék átvételének időpontja: 

A fogyasztó neve: 

A fogyasztó címe: 

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): 

  

Kelt: 

-- 

 

12.5.4. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó

napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta. 

  

12.5.5. Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat. 

 

12.5.6. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után. 

 

12.5.7. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére. 

 

12.5.8. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát: 

 

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

12.6. Az elállás joghatásai 

 

 • Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség

nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.  

 

 • Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha

a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli. 

 

12.6.3. Felhasználó          kizárólag     akkor  vonható       felelősségre  a        termékben bekövetkezett  értékcsökkenésért,  ha    az      a        termék         jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

  

 

  

13. Felelősség kizárása  

  

13.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért. 

 

13.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra. A termék leírásában és útmutatójában írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség. 

 

13.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések

Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség. 

 

13.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel. 

 

13.5. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató 

nem felelős a termékismertetők rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért. 

 

13.6. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja. 

 

13.7. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. 

  

14. Egyéb rendelkezések  

  

14.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.  

  

14.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el. 

   

15. Adatkezelés, adatvédelem  

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "Adatkezelési tájékoztató" és a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást. 

  

   

  

16. Szerződési feltételek módosítása  

  

16.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.  

  

16.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak. 

 

17. Alkalmazandó jog  

  

17.1. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:   

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU)

2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról, 

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

 

 

 

 

 

 

18. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet  

 

18.1. Panasz 

 

18.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken: 

  

Progres Trial Kft.

 

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó 

E-mail: trialsportinfo@gmail.com 

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja. 

 

18.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége 

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti. 

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes.  

A     békéltető      testületek     elérhetőségei         megtalálhatóak      ahttps://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon. 

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg. 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: 

  

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 

Telefon: +36 52 500 710; +36 52 500 745 

Fax: +36 52 500-720 

E-mail: bekelteto@hbkik.hu 

Webhely: https://www.hbmbekeltetes.hu/ 

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:  

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon, valamint itt olvashatók: 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület  

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Telefon: +36 1 488 2186 

Fax: +36 1 488 2186 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu  Webhely: http://bekeltet.hu 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről. 

18.2. Jogérvényesítés bírósági úton 

 

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Székesfehérvári Járásbíróságon is megindíthatja a pert. 

 

18.2.1. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét. 

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja 

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr 

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. 

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál. 

 

18.2.2. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.  

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is: 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  Debreceni Járási Hivatala  Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály   Fogyasztóvédelmi Osztály  

 

Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46. Postacím:

4025 Debrecen, Széchenyi u. 46 

Telefon: +36 52 533 924 

E-mail: fogyasztovedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu  Webhely:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdubihar/jarasok/debrecenijarasi-hivatal-fogyasztovedelmi-osztaly  

   

18.3. Felügyelet 

 

18.3.1. A     kereskedelmi         hatóság        által  nyilvántartásba        vett    tevékenység nyilvántartási száma és a hatóság megnevezése: 

HSZ/3631-2/2020 számon  

  

A hatóság elérhetőségei: 

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Postacím: 4201

Hajdúszoboszló, Pf. 5. Telefon: +36 52 557 300 

E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 

Webhely: http://www.hajduszoboszlo.eu/ 

 

18.3.2. Adatkezeléssel      kapcsolatos  felügyelet:  Felhasználó  jogérvényesítési

lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 1 391 1400 

Fax: +36 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Webhely: http://www.naih.hu/   

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 

 

  

 1. február 28.

  

Progres Trial Kft.

  

Elállási Nyilatkozat

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Progres Trial Kft.

Postacím: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó

E-mail: trialsportinfo@gmail.com

 

 

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 1

 

 

 

 

 

Termék átvételének időpontja:

 

A fogyasztó neve:

 

A fogyasztó címe:

 

A fogyasztó aláírása:                                                    (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

Kelt:

 

 

 

1 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése

 

Adatkezelési tájékoztató

 

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT

 

 

Adatkezelési tájékoztató  

 

1. Adatkezelő azonosítása  

A https://www.trial-sport.hu/ internet címen elérhető webáruházat 

Progres Trial Kft.

 

Cégjegyzékszám: 09-09-011811 - Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

Adószám: 13550608-2-09 

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó 

Üzleti tevékenység fióktelepe: 4029 Debrecen, Senyei-Oláh István utca 8

Telefon: +36 70 335 4187; +36 20 960 9150 E-mail cím: trialsportinfo@gmail.com   

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. 

  

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya  

 

2.1.  Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679

RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation  - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR), 

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi törvény (Ekertv.) 
 • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) rendelkezései alapján kezeli.
  • Jelen tájékoztató hatálya a https://www.trial-hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a webáruházban leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

 

 • Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől terméket megrendelő természetes személyek.

  

3. Az adatkezelés jogalapja   

 

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. 

 

3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez. 

 

3.3. Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési műveletek végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló fejezetekben olvashat Felhasználó. 

 

4. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés  

 

4.1. Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz. 

 

4.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról

  

  

5. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés  

 

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely "Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók. 

 

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. 

 

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása: 

Az üzenetet küldő Felhasználó: 

 • neve,
 • e-mail címe,
 • a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből. 

5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára. 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:  - üzenet írása a weboldalon, 

 • e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),
 • a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít.

 

 • Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban

az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését

követően törli Adatkezelő az adatokat. 

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 9. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés). 

 

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

  

6. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés  

 

6.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a regisztráció, illetve a megrendelés során a hírlevélre feliratkozásra vonatkozó szövegrész melletti jelölőnégyzetre kattintással feliratkozik a hírlevélre. 

 

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez. 

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez. 

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása: 

 • név,
 • e-mail cím.
  • Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

 

 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

 

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

7. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 

  

7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók. 

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a „Belépés”, majd a „Hozz létre saját fiókot” feliratú gombra kattintással, majd a „REGISZTRÁCIÓ” felirat alatt megjelenő adatlap kitöltésével és az

adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a 

„REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintással adja meg. 

 

7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét érinti. 

Az adatok köre: 

 • vezetéknév,
 • keresztnév, - e-mail cím,  - telefonszám,  - jelszó. 

 

Az adatkezelés célja: a webhelyen történő regisztráció, a rendszeres vásárlás megkönnyítése. 

 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások: 

 • személyes fiók létrehozása a Felhasználó számára,
 • termék on-line megrendelésének megkönnyítése a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok eltárolásával, illetve ezen adatok önálló módosításának lehetővé tétele a Felhasználó számára,
 • a korábbi megrendelések eltárolása és hozzáférhetővé tétele a Felhasználó számára a felhasználói fiókban.
  • Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó regisztrációjának

Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor törölheti regisztrációját, illetve kérheti annak törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt. 

 

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

  

8. Értesítéshez kapcsolódó adatkezelés  

 

8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyen a raktáron nem lévő termék adatlapján az „ÉRTESÍTÉS” gombra kattintva termék raktárkészletre történő megérkezéséről értesítést kérő Felhasználók. 

 

8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. 

 

8.3. Kezelt adatok körének meghatározása: 

- e-mail cím. 

 

8.4. Az adatkezelés célja: a raktáron nem lévő termék raktárkészletre érkezésekor az Adatkezelő által e-mailen történő értesítés küldése a Felhasználó részére. 

 

8.5. Az adatkezelés időtartama: A termék raktárra érkezését követően a Felhasználó részére történő e-mail üzenet elküldéséig tart. Adatkezelő az email üzenet elküldését követően törli az e célból kezelt adatokat.  

  

8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán. 

 

 

 

9. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés  

 

9.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók. 

 

9.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.  

 

9.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti. 

Természetes személy Felhasználó esetén: 

 • vezetékneve (számlázási)
 • keresztneve (számlázási)
 • számlázási cím
 • telefonszáma
 • e-mail címe
 • szállítási név (ha eltér)
 • szállítási cím (ha eltér)
 • megrendelt termék(ek) megjelölése
 • megrendelt termék(ek) vételára
 • átvétel/kézbesítés módja
 • fizetési mód
 • megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk - megrendelés időpontja - fizetés időpontja.
  • Az adatkezelés célja: A megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

 

 • Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti. 

A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybevett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került. 

A megrendelés során kezelt esetleges további adatokat – pl. a Felhasználó és

Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei – Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig kezeli. 

9.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon. 

 

 

 

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.
  • Tárhelyszolgáltató

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

  

ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

 

Rövidített név: Unas Online Kft.  Cégjegyzékszám: 08-09-015594 Adószám:

14114113-2-08 

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegti út 14. 

Telephely: 9400 Sopron, Kőszegti út 14.    

Postacím: 9400 Sopron, Kőszegti út 14. 

Telefon: +36 99 200 200

E-mail: unas@unas.hu Webhely: https://www.unas.hu gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban:

Adatfeldolgozó). 

10.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti. 

 

10.1.4. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása. 

 

10.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal. 

 

10.1.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti. 

 

 

10.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás 

 

10.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók      a        webhely       által  biztosított  egyéb           szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.  

 

10.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a 

  

Unas.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

 

Rövidített név: Unas Online Kft.  Cégjegyzékszám: 08-09-015594 Adószám:

14114113-2-08 

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegti út 14. 

Telephely: 9400 Sopron, Kőszegti út 14.    

Postacím: 9400 Sopron, Kőszegti út 14. 

Telefon: +36 99 200 200

E-mail: unas@unas.hu Webhely: https://www.unas.hu gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

10.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó nevét és e-mail címét érinti. 

 

10.2.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján. 

 

10.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig         (leiratkozásig),       illetve          az      adatok Felhasználó kérésére történő törléséig. 

 

10.2.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti. 

 

10.3. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás 

 

10.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: Azok a Felhasználók, akik a terméket az általuk megjelölt címre szállítással rendelik meg. 

 

10.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság 

  

Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 

Cégjegyzékszám: 13-09-111755 

Adószám: 12369410-2-44  

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

Telefon: +36 29 886 670 

Fax: +36 29 886 610 

E-mail: info@gls-hungary.com 

Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home  

 

a megrendelt termékeket kiszállító, valamint GLS CsomagPont szolgáltatást

nyújtó gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó),  

 

valamint a 

 

WEST-PARCEL Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Rövidített név: WEST-PARCEL Kft. 

Cégjegyzékszám: 09-09-028473 

Adószám: 25840762-2-09 

Székhely: 4031 Debrecen, Kadosa utca 12. 

Postacím: 4031 Debrecen, Kadosa utca 12. Telephely: 

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. 

Telefonszám: +36 30 691 8520 

 

fuvarozással kapcsolatos számlázást és kapcsolattartás végző gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

10.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti: 

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • telefonszám
 • szállítási cím.

10.3.4. Az adatfeldolgozás célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel. 

 

10.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig tart. 

 

10.3.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.  

 

 

10.4. Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás 

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók      a        webhely       által  biztosított  egyéb          szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. 

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

 

Octonull Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Rövidített név: Octonull Kft. 

Cégjegyzékszám: 01-09-198177 Adószám:

25073364-2-42 

Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6. 

Postacím: 8230 Balatonfüred, Jókai u 5.  Telefon: +36 70 904 8287 

E-mail: hello@billingo.hu  Webhely: https://www.billingo.hu/  gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

10.4.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a megrendelést leadó felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti. 

 

10.4.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által a számlák kiállításához használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján. 

 

10.4.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig  - a számla kiállításától számított 8 évig - tart. 

  

10.4.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver informatikai      értelemben  vett  üzemeltetéséhez  szükséges     technikai műveleteket jelenti.  

 

 

10.5.  Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás 

 

10.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók. 

 

10.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 

  

Horváth Kft.

  

Cégjegyzékszám: 09-09-005348

Adószám: 11555274-2-09 

Székhely: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 5. B. ép. 1. em. 5. ajtó

Postacím: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 5. B. ép. 1. em. 5. ajtó. 

  

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének

könyvelőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

 

10.5.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő adatokat érinti. 

 

10.5.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre        vonatkozóan          jogszabály  által  előírt  számviteli kötelezettségek  teljesítése          a        fenti  Adatfeldolgozó       szolgáltatásának igénybevétele útján. 

 

10.5.5. Az adatfeldolgozás időtartama: legfeljebb a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig – tart.   10.5.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti.  

 

10.6.  Adatfeldolgozás más célra nem történik. 

 

10.7.  Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

 

11. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

 

11.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja. 

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 12. pont szerint). 

11.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 1. az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

 • A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az  Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

 1. az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 2. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 3. a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

11.5. A törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, ha: 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 5. a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

11.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

12. Felhasználó kérelmeinek teljesítése  

 

12.1. A 13. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az 

Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri. 

 

 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 15. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 • Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 • Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 4200 Hajdúszoboszló,

Major  

 1. 15. 3 em. 12 ajtó alatti címére, e-mailben a trialsportinfo@gmail.com email címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

  

13. Adatvédelem, adatbiztonság  

 

13.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat. 

 

13.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem. 

 

13.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett. 

 

13.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése. 

  

14. Jogérvényesítés  

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 1 391 1400 

Fax: +36 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Webhely: http://www.naih.hu/   

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 

   

 1. február 28.

 

Progres Trial Kft.  

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

1. Szolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Progres Trial Kft.

Cégjegyzékszám: 09-09-011811 - Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság
Adószám: 13550608-2-09
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó

Üzleti tevékenység fióktelep: 4029 Debrecen, Senyei-Oláh István utca 8. Telefon: +36 70 335 4187; +36 20 960 9150

E-mail cím: trialsportinfo@gmail.com (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Jelen webhely:
https://www.trial-sport.hu/ internetcímen elérhető webhely, az azon

elérhető weboldalak és aloldalak.

2. Hibásteljesítés

A vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a vállalkozás, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog

page1image43495424

természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

3. Kellékszavatosság

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön választása szerint 3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5. Jótállás

5.1. Kötelező jótállás

Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények

intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, az általa értékesített 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek tekintetében. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza (a rendelet mindenkor hatályos szövegét eléri a következő linken: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor . Az ezeken kívül eső termékek esetében nem áll fenn a jogszabály szerinti kötelező jótállási kötelezettség.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében Szolgáltató köteles a jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama egy év.

Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, Ön ugyanazokat az igényeket érvényesítheti Szolgáltatóval szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így Önnek lehetősége van – a 3. pontban meghatározott sorrend szerint kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni. Amennyiben a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a

törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, Ön jogosult elállni a szerződéstől.

Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők.

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 3. és 4. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6. Elállási jog Termék megrendelés esetén Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

page4image43195904

Az elállási határidő:

 1. a)  termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14

  nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól

  eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

 2. b)  több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,

  amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik

  személy az utolsó termék átveszi;

 3. c)  több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az

  Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt

  vagy darabot átveszi;

 4. d)  valamint az a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés

megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ön elállási nyilatkozatát bármilyen módon bejelentheti, akár szóban akár írásban.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni vagy bejelenteni az alábbi elérhetőségek egyikére:

Progres Trial Kft.
Postacím: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó E-mail: trialsportinfo@gmail.com

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi linken letölthető elállási nyilatkozatmintát is:

elállási nyilatkozatminta
Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

--

Elállási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Progres Trial Kft.
Postacím: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó E-mail: trialsportinfo@gmail.com

page5image43138432

Alulírott ........................................................................... kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vonatkozó szerződés tekintetében:

Termék átvételének időpontja: A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): Kelt:

--
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Önt terheli. Az árut visszajuttathatja személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után.

Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállási nyilatkozat beérkezésétől számított 14 napon belül. Elállás esetén az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is visszatérítjük Önnek.

Az elállási jog alóli kivételek:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:

 • -  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 • -  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

  7. Panasztételilehetőségek,vitarendezésifórumok

  Az alábbiakban az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezéseinek idézésével tájékoztatjuk a panasztételi és vitarendezési lehetőségekről.

  7.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló

magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Progres Trial Kft.

Postacím: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó E-mail: trialsportinfo@gmail.com

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

7.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető

testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefon: +36 52 500 710; +36 52 500 745 Fax: +36 52 500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Webhely: https://www.hbmbekeltetes.hu/
A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

page8image43797888 page8image43798080

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online

adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1

oldalon, valamint itt olvashatók:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefon: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Webhely: http://bekeltet.hu
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség

terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélőérvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

7.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy

page9image44035328 page9image44035520 page9image44035712

szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

7.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországilakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon. Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46. Postacím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46
Telefon: +36 52 533 924
E-mail: fogyasztovedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu

Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu- bihar/jarasok/debrecenijarasi-hivatal-fogyasztovedelmi-osztaly

7.5. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/

page10image43950912 page10image43951104 page10image43951296

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2020. február 28.

Progres Trial Kft.

Impresszum 

 

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT

 

 

 

Impresszum 

 

 

 

 1. A https://www.trial-hu/ internetcímen elérhető webhely üzemeltetője (Szolgáltató):

 

Progres Trial Kft.

 

Cégjegyzékszám: 09-09-011811 - Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

Adószám: 13550608-2-09 

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó 

Üzleti tevékenység fióktelep: 4029 Debrecen, Senyei-Oláh István utca 8. 

Telefon: +36 70 335 4187; +36 20 960 9150 

E-mail cím: trialsportinfo@gmail.com 

  

  

 

 1. A kereskedelmi nyilvántartási szám és a nyilvántartást vezető hatóság:

  

HSZ/3631-2/2020  

  

A hatóság elérhetőségei: 

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda 

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5. Telefon:

+36 52 557 300 

E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 

Webhely: http://www.hajduszoboszlo.eu/   

 

 

 

 1. Szolgáltató kamarai regisztrációs száma és a nyilvántartó szervezet:

  

HA55803858   

  

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.  

Postacím: 4025 Debrecen, Pf. 199 

Telefonszám: +36 52 500 710 

Fax: +36 52 500 720 

E-mail: hbkik@hbkik.hu 

Webhely: https://hbkik.hu/ 

  

 

 

 1. Szolgáltató által folytatott adatkezelést felügyelő hatóság:

  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 1 391 1400 

Fax: +36 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Webhely: http://www.naih.hu/ 

 

 

 

 1. Tárhelyszolgáltató:

  

Unas.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

 

Rövidített név: Unas Online Kft. 

Cégjegyzékszám: 08-09-015594

Adószám: 14114113-2-08

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. 

Telephely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Postacím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefon: +36 99/ 200-200

E-mail: unas@unas.hu 

Webhely: https://www.unas.hu

 

 1. február 01.

  

                                                                                                                          Progres Trial Kft.  

  

Jogi nyilatkozat  

 

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT

 

 

Jogi nyilatkozat  

  

1.        Általános tájékoztatás  

Tájékoztatjuk, hogy a https://www.trial-sport.hu/ internetcímen elérhető webhelyet 

Progres Trial Kft.

 

Cégjegyzékszám: 09-09-011811 - Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

Adószám: 13550608-2-09 

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó 

Üzleti tevékenység fióktelep: 4029 Debrecen, Senyei-Oláh István utca 8. 

Telefon: +36 70 335 4187; +36 20 960 9150 

E-mail cím: trialsportinfo@gmail.com  

 

üzemelteti (a továbbiakban: Szolgáltató). 

Jelen webhelyen a Szolgáltató szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információkat ismerhet meg. A jelen webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el a webhelyen közzétett szabályzatok, tájékoztatók, általános szerződési és felhasználói feltételek tartalmát. Szolgáltató ezeket bármikor módosíthatja, mely módosításokat, illetve az új szabályzatokat, tájékoztatókat, valamint általános szerződési és felhasználói feltételeket ezen a webhelyen teszi majd közzé. 

Ezen a webhelyen a Szolgáltató az információkat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok tanácsadásnak nem minősülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a webhelyről származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók. 

Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja, azonban kizárja a webhely, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára, illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében. 

 

2.        Szerzői jogok, iparjogvédelem  

A webhelyen megtalálható szerzői tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, audiovizuális anyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a

Szolgáltató tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői tartalmak és kizárólagos engedély alapján használt tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. A tartalmak vagy azok részleteinek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a

rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató kifejezett írásos engedélyével történhet. 

Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása. 

Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton beszerzett tartalmak és Szolgáltató partnereitől származó külön szerződés alapján megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzői és iparjogvédelem nem Szolgáltatót illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát), ugyanakkor az ilyen tartalmak jelen webhelyről a jogosult és a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése vagy bármilyen felhasználása szintén jogsértő. 

 

3.        Információk és anyagok felhasználása  

A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen tanácsadásnak. 

A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhat. Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása, valamint a webhelyhez kapcsolódó jelszavak és információk nem rendeltetésszerű felhasználása. 

A webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások nem feltétlenül állnak rendelkezésre a világ minden pontján. A szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása a Szolgáltató kizárólagos hatásköre. A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége. 

 

4.        Más oldalakra mutató linkek  

Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak. 

Szolgáltató nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató részéről. A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a Felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. Szolgáltató nincs befolyással a linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő következményekért. 

 

5.        A https://www.trial-sport.hu/ webhelyre mutató linkek 

Más webhelyeken a https://www.trial-sport.hu/ webhelyre mutató linkeket elhelyezni csak Szolgáltató írásos engedélyével megengedett. A weboldalra vezető linkek elhelyezése nem okozhat kárt a Szolgáltató, vagy oldalainak hírnevében. 

Szolgáltató fenntartja a jogot az engedélyezett linkek megszüntetésére bármilyen előzetes értesítés nélkül, ha megítélése szerint a link valamilyen kárt okoz a Szolgáltató vagy oldalainak hírnevében, működésében. 

 

6.        Tartalom eltávolítása 

Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására. 

 

 

 1. február 28.

Progres Trial Kft.  

Sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató

  

  

Sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató  

  

  

1.       Adatkezelő azonosítása  

A https://www.trial-sport.hu/ internet címen elérhető webhelyet 

Progres Trial Kft.

 

Cégjegyzékszám: 09-09-011811 - Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

Adószám: 13550608-2-09

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó 

Üzleti tevékenység fióktelep: 4029 Debrecen, Senyei-Oláh István utca 8.  Telefon: +36 70 335 4187; +36 20 960 9150 E-mail cím: trialsportinfo@gmail.com 

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. Tájékoztatjuk, hogy a https://www.trialsport.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) szolgáltatásai színvonalának emelése, a webhely használatának megkönnyítése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „süti”-ket, idegen szóval „cookie”-kat használunk. Lentebb olvashat általánosságban a sütikről, illetve azt követően a webhelyünkön működő sütik által megvalósított adatkezelésről. 

 

2.       A sütikről általában  

 

 

2.1. Mik azok a sütik? 

A süti egy olyan kis adategyüttes (változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag), amelyet az Ön által böngészett webhely szervere küld az Ön eszközére. A süti az Ön számítógépének, telefonjának vagy táblagépének böngészőprogramjában eltárolódik, majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvashatja. A sütit más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A sütik tájékoztatnak bennünket a látogatók webhely használatával kapcsolatos szokásairól. A sütiket különböző célokra lehet felhasználni; így pl. a webhely látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére a webhelyen belül korábban megnyitott oldalak megjegyzésével. Egy süti sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely közvetlenül lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató eszközének felismerésére alkalmasak. Ha nem kívánja elfogadni a webhelyen a sütik használatát, akkor az Ön által használt webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a sütik elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza azok elhelyezését. 

  

2.2. Hogyan szabályozhatja a sütik működését? 

A webhelyünk látogatására használt eszközén (számítógépén, telefonján vagy táblagépén) sütiket helyezünk el. Webhelyünk böngészésének megkezdésekor, a főoldal betöltődésekor felugró ablakban tájékoztatjuk Önt erről.  

A webhelyünk funkcióinak és kényelmes használatának biztosításához szükséges sütik elhelyezéséhez nem kell beszereznünk az Ön hozzájárulását. A további célokra, úgy mint az Ön eszközének azonosítása mellett történő látogatáselemzésre vagy marketing célra folytatott adatgyűjtésre alkalmazott sütik működésének megkezdéséhez az Ön hozzájárulására van szükségünk. A hozzájárulását a fentebb említett felugró ablakban kérjük. Ezt az ablakot az oldal alján elhelyezett „Süti beállítások” feliratra kattintva bármikor előhívhatja, és a későbbiekben is megváltoztathatja az egyes adatgyűjtésekhez való hozzájárulását. 

Az általunk biztosított fenti beállítási lehetőségtől függetlenül is bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a sütiket az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészést, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően. 

  

2.3. A sütik beállításainak kezelése a böngészőkben 

A sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a felugró ablakban, illetve a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője

„beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben: 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyetweboldalaktarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót. 

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót. 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html 

 

2.4. A sütik típusai 

A sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes - ún. ideiglenes vagy munkamenet sütik (session cookie) –, vagy állandó – mentett (persistent cookie) – sütik és megkülönböztetjük az első féltől (belső), illetve a harmadik féltől származó (külső) sütiket. Az alábbiakban olvashatja mit jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt sütiket, illetve azt, hogy miért használjuk őket. 

 

2.5. A böngészés ideje alatt érvényes sütik 

A böngészési munkamenet idején érvényes sütik lehetővé teszik, hogy a webhelyünkre tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen a webhelyen belül végrehajtott böngészése során oldalról oldalra. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy egy webhely számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig és léphessen visszafelé anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie (pl. egy űrlap kitöltése). Az oldal böngészésének végeztével, illetve a böngésző bezárásával az ilyen sütik automatikusan törlődnek az eszközéről. 

  

2.6. Állandó sütik 

Az állandó sütik olyan sütik, amelyek egy adott ideig (érvényességi idejük napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra) „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak vagy műveleteinek a felidézését a webhelyre tett későbbi látogatás során is (pl. alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható). Az érvényességi idő lejártáig a mentett sütik az Ön eszközén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt Ön törölheti ezeket. 

  

2.7. A webhely üzemeltetőjétől származó sütik 

A böngészett webhely szerveréről érkező sütik. Jelen esetben Adatkezelő által üzemeltetett webhelyet tároló szerverről érkező funkcionális és kényelmes használatot biztosító sütikről van szó, melyek általános tulajdonságait, működését fentebb részleteztük. Ezek az Ön eszközének IP-címét, a webhely használata során meglátogatott oldalakat, esetlegesen (az Ön döntése szerint) a felhasználó nevét és jelszavát jegyzik meg. Ezzel tesszük lehetővé, hogy Önnek a webhely használata során ne kelljen rendszeresen – egy-egy újabb oldal megnyitásakor, vagy a webhely elhagyását követő visszatéréskor – újra folyamatokat ismételnie, ugyanazon lapok megnyitásával, illetve – az Ön döntése szerint – ne kelljen újra azonosítania magát, illetve újra bejelentkeznie. A webhelyünk regisztrált felhasználói számára a megfelelő jogosultságok biztosítása érdekében alkalmazzuk a sütiket; ha a felhasználó belépett a webhelyre, megkapja a szükséges jogosultságokat. Ezzel kapcsolatban egyéb információt nem tárolnak ezek a sütik, azt sem, hogy mikor lépett be, ki lépett be, egyszerűen a belépési jogosultságot ellenőrizzük használatukkal. 

Ezek a sütik úgynevezett munkamenet sütik, tehát a böngészés ideje alatt érvényesek. Ez azt jelenti, hogy ha valaki böngészni kezdi a webhelyet, akkor a süti aktiválódik, majd a felhasználó utolsó aktivitását követően legfeljebb 15 percig él, illetve kilépésekor szűnik meg. 

Kivétel ez alól a belépési adatokat az Ön döntése alapján megjegyző süti, mely az Ön böngészéshez használt eszközén eltárolódik 365 napig. 

  

2.8. A harmadik féltől származó sütik 

A harmadik féltől származó sütik nem az Adatkezelőtől, illetve a webhelyet tároló szerverről érkeznek. Ezeket a sütiket a számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során, az alábbiak szerint. 

  

2.8.1. Google sütik 

A Google Analytics© fájljai az oldal monitorozásához nyújtanak segítséget, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról (mint a webhelyet látogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók települése – honnan böngészik a felhasználó –, honnan – mely más webhelyről – „érkezik” a felhasználó, a használt böngészője, operációs rendszere, internet szolgáltatója és az általa éppen használt monitor felbontása, az oldal böngészésének ideje, mikor hagyta el az oldalt). Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a webhely további fejlesztésére használjuk. 

Az adatokat az Ön hozzájárulása esetén gyűjtjük olyan módon, hogy az lehetővé teszi az Ön böngészéshez használt eszközének azonosítását is. Ez esetben felhasználjuk az adatokat arra, hogy Önnek célzott reklámokat jelenítsünk meg szolgáltatásainkra vonatkozóan. 

Az így gyűjtött adatokhoz a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Ireland Ltd. a fenti adatokat saját céljára is felhasználja a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatásához. Ennek során a Google Ireland Ltd. a sütik által gyűjtött adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. További információért látogassa meg a következő oldalakat: 

https://www.google.com/analytics https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu 

A Google Analytics© sütik úgynevezett állandó sütik, tárolásuk maximálisan két évig tart, de ez a gyakorlatban – sütik típusától függően – két óra és hat hónap közötti időtartam. 

Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését és törlését, látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org oldalt. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt. 

Az ilyen sütik csak az Ön hozzájárulása esetén működnek az oldalon. 

 

2.8.2. Facebook sütik és pixel 

A fenti Google-sütikhez hasonlóan a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) is nyújt online marketing szolgáltatásokat sütik és ún. pixel (képpont) segítségével. Ezek lényege ugyan az, mint a fentebb ismertetett Google szolgáltatásoké, csak ez esetben elsősorban a Facebook közösségi oldal felhasználóinak jelennek meg a célzott reklámok. A szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a Facebook Ireland Ltd. végzi. A Facebook Ireland Ltd. ezen szolgáltatása révén hozzáfér a fentebb is írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. Ezen adatok a Facebook Ireland Ltd. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb három hónapig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője beállításaiban. A pixel által folytatott adatgyűjtés során nem tárolódik el semmi az Ön böngészőjében. A Facebook Ireland Ltd. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Ireland Ltd. a sütik által és a pixel segítségével gyűjtött adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. 

Fentiekről  bővebben  tájékozódhat  a  Facebook  alábbi  oldalán: https://developers.facebook.com/products 

 

Az ilyen sütik csak az Ön hozzájárulása esetén működnek az oldalon. 

 

3.       A webhelyünkön alkalmazott sütik és a naplófájlok által megvalósított adatkezelés 

  

3.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden

Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. 

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdése felhatalmazza az Adatkezelőt a webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére. Az ilyen adatok kezelését valósítják meg a naplófájlok, illetve bizonyos sütik. A naplófájlokról a 4. fejezetben olvashat részletesebben, az ide tartozó sütikről az alábbiakban tájékoztatjuk. 

 

A fentiek értelmében az ilyen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.  

 

E jogalappal kizárólag olyan adatokat kezelünk, amelyek a webhely felhasználóbarát működéséhez szükségesek, és ezen adatokat csak az ehhez szükséges ideig kezeljük. Olyan technikai adatokról van szó (pl. IP-cím, használt böngésző típusa és képernyőfelbontás), melyek a webhely oldalainak élvezhető megjelenítéséhez, funkcióinak rendeltetésszerű és az Ön számára kényelmes használatához szükségesek. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk, valamint más célra nem kezeljük. Minderre tekintettel ezen adatok kezelése nem jár kockázattal Önre, ugyanakkor a fenti cél - a webhely rendeltetésszerű használata - az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Jogos érdekünk a webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatásaink elektronikus úton történő elérhetőségét csak így tudjuk lehetővé tenni. A webhelyünk elérhetőségének biztosítása hatékony működésünkhöz elengedhetetlen feltétel. Ezért a fenti adatokat az itt meghatározott cél elérése érdekében a jogos érdekünk alapján kezeljük, mely jogos érdek - mivel az adatkezelés nem jár kockázattal Önre nézve - arányosan korlátozza az Ön önrendelkezési jogát. 

  

A látogatáselemzést és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Ön a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló adatok gyűjtéséhez. 

  

3.3. Kezelt adatok körének meghatározása: 

 

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok: - a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje 

- az Ön által használt eszköz IP címe. 

 

A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre: 

 • a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje,
 • a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága,
 • mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre (csak olyan webhely esetén, melyen a jelen webhelyre mutató link van elhelyezve),
 • az Ön böngészéshez használt eszköze földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan), - webhely böngészése kezdésének időpontja,
 • a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja,
 • a webhely böngészésének időtartama.

 

A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok eltárolása esetén (az Ön döntése szerint kerülhet eltárolásra): - az Ön e-mail címe (mint felhasználónév) vagy felhasználóneve, - jelszó,  - az Ön által használt eszköz IP címe. 

 

3.4. Az adatkezelés célja: A webhely felhasználóbarát és biztonságos működésének biztosítása, valamint online marketing tevékenységek végzése. 

 

Ezen belül: 

 

 1. a) Szükséges és funkcionális adatkezelés („Elengedhetetlen” és „Funkcionális” kategóriák a felugró ablakban):

 

- Az Ön böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Önnek minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. 

 

 1. b) Böngészési szokásokra vonatkozó adatkezelés („Analitika” kategória a felugró ablakban):

Az alábbi célokhoz szükséges alábbi adatok az Ön hozzájárulása nélkül („Analitika” nincs bejelölve) anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem kapcsolhatók személyhez. Ez esetben nem történik meg az Ön személyes adatainak kezelése. 

Az Ön hozzájárulása („Analitika” bejelölése) esetén a böngészéshez használt eszköz azonosító adataihoz (IP cím) kapcsolva kerülnek rögzítésre az alábbi adatok. 

- A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a felhasználók igényeihez alakíthassuk, és érdeklődési körüket megismerhessük. - Az Ön böngészéshez használt eszköze helyének meghatározása, a szolgáltatásunk utáni érdeklődés területi megoszlásának feltérképezése céljából.  - A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre annak érdekében, hogy szolgáltatásunk iránt érdeklődők egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerjük. 

 

A fenti adatok gyűjtésével szolgáltatásunkat népszerűsítő marketing tevékenységünk hatékonyságát tudjuk mérni, illetve eredményesebbé tenni. 

  

Ezen adatok gyűjtéséhez a Google Analytics (Google Ireland Ltd.) eszközeit használjuk. A Google Analytics eszközeit alkalmazó oldalak megtekintése során a Google sütik megjegyzik az Ön által megjelölt preferenciákat és információkat, ami szintén a webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok megismerését jelenti. 

 

 1. Marketing céllal történő adatkezelés („Marketing” kategória a felugró ablakban):

 

Amennyiben Ön hozzájárult a böngészési adatok nem anonim módon történő gyűjtéséhez („Analitika” bejelölése) és marketing célra történő felhasználásához („Marketing” bejelölése), abban az esetben Önnek célzott reklámokat tudunk megjeleníteni internetes böngészései során. 

 

A célzott reklámok megjelenítése során a Google és a Facebook eszközeivel a saját reklámjainkat tudjuk megjeleníteni az Ön eszközén, ugyanakkor az ehhez szükséges adatokat a Google és a Facebook saját célra, harmadik személyek reklámjainak megjelenítéséhez is felhasználja. Az ilyen reklámok megjelenítése az Ön böngészési szokásaiból következtetett érdeklődési köre alapján történik. 

  

Ennek során a Google Ireland Ltd. és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) a böngészési szokásokra vonatkozó adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. Tehát nem közvetlenül az Ön személyéhez, hanem a böngészéshez használt eszközéhez kapcsolva kerülnek rögzítésre az adatok. 

A Google Ireland Ltd. és a Facebook Ireland Ltd. az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.  

 1. Az alábbi célokhoz rendelt adatok az Ön személyéhez kapcsolható módon kerülnek kezelésre, de azokhoz mi csak ilyen, technikai célú felhasználás során a belépésekor férünk hozzá, egyébként az Ön eszközén kerülhetnek eltárolásra:
  • az Ön e-mail címe vagy felhasználóneve és jelszava, ezek esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (az Ön döntése szerint, az Ön eszközén kerülnek rögzítésre)
  • az Ön belépési jogosultságának ellenőrzése során e-mail címe (felhasználónévként) vagy felhasználóneve és jelszava (kódolt formában, a jelszót nem ismerhetjük meg), böngészéshez használt eszközének IP címe.

  

3.5. Az adatkezelés időtartama: Az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeljük, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb két évre – eltárolnak a sütik. 

 

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje), valamint a belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését informatikai rendszerünk saját eszközeivel végezzük, azokhoz harmadik személy nem fér hozzá.   

  

A felhasználónév és jelszó az Ön döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt az Ön eszközén rögzülő sütik tárolják el. Ezek törléséről Ön gondoskodhat böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét. 

 

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatok legfeljebb két évig kerülnek eltárolásra. Az ezt lehetővé tevő sütik az Ön böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről, illetve működésük megakadályozásáról Ön bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban, valamint a webhely alján a 

„Cookie beállítások” feliratra kattintva előhívható ablakban az „Analitika” és  „Marketing” kategóriák kikapcsolásával. 

  

 • Az adatok tárolásának módja: Informatikai rendszerünkben elkülönített adatkezelési listákon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg az Ön eszközén tárolódnak. A belépés megkönnyítése érdekében az Ön által eltárolt belépési adatok e célból történő tárolása az Ön eszközén történik.

  

 

4.       Naplófájl bejegyzések 

A webhelyünk üzemeltetéséhez használt tárhelyünkhöz kapcsolódó informatikai rendszerünk elektronikus naplóbejegyzéseket használ. A naplóbejegyzésekben eltárolásra kerül az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az internet szolgáltató, dátum/időbélyegző, hivatkozó és kilépő oldalak címe, a kattintások száma a látogatás alatt. Erre azért kerül sor, hogy megfelelően meg tudjuk jeleníteni a weboldalunkat az Ön eszközén, és hogy működési hiba esetén vissza tudjuk keresni a hiba körülményeit, ezzel stabilabbá, biztonságosabbá tehessük a böngészést szükség esetén. Lehetővé teszi számunkra a webhely kezelését és adminisztrációját. Az adatok közvetlenül személyazonosság megállapítására nem alkalmasak, és 30 napig kerülnek eltárolásra. 

A naplófájlok által megvalósított adatkezelés egyebekben a 3. fejezetben ismertetett körülmények szerint történik azzal, hogy látogatáselemzés és marketing célú adatrögzítésre és felhasználásra a naplófájlok vonatkozásában nem kerül sor. 

 

5.       Adatfeldolgozó igénybevétele  

 

5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók. 

 

5.2. Adatfeldolgozóként vesszük igénybe a webhely látogatáselemzési adatainak gyűjtéséhez és a célzott reklámok megjelenítéséhez: 

Google Ireland Ltd.  

 

Cégjegyzékszám: 11603307 

Adószám: IE 6388047V 

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

Postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

Telefon: +353 1 436 1000 

Webhely: https://www.google.ie/ 

  

  

Facebook Ireland Ltd.  

 

Cégjegyzékszám: 462932 

Adószám: IE 9692928F 

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland 

Telephely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland 

Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland 

Telefon: +001 650 543 4800 

Üzenet: https://facebook.com/help/contact/540977946302970 

Webhely: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

(a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók). 

5.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: A jelen tájékoztatóban fentebb körülírt böngészési adatok, preferenciák, és az azokból az Ön érdeklődési körére levonható következtetések. 

 

5.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: A webhelyünk látogatáselemzéséhez, illetve az Önnek célzott reklámok megjelenítéséhez igénybe vett információtechnikai megoldások biztosítása.  

 

5.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a különböző céllal kezelt adatoknál fentebb ismertetett időtartamokig férnek hozzá az Adatfeldolgozók az adatokhoz. 

 

5.6. Az adatfeldolgozás jellege: Online informatikai megoldásokkal történő információtechnikai adatgyűjtés. 

 

5.7. Adatfeldolgozás más célra nem történik. 

 

5.8. Az Adatfeldolgozók az üzleti tevékenységünkben nem érdekeltek. 

 

5.9. A fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. 

 

A jelen tájékoztató az információtechnológiai adatkezelésre vonatkozóan tartalmaz információkat. A jelen tájékoztatóban bemutatott adatkezelésekkel kapcsolatban fennálló jogosultságaira, valamint a webhelyen megvalósuló, más személyes adatokat érintő adatkezelésre vonatkozó további konkrét információkért kérjük, olvassa el az "Adatkezelési tájékoztató" című dokumentumot. 

 

 1. február 28.

Progres Trial Kft.